ابریشم بازار میلیون دریافت اخبار اقتصادی و بازرگانی

ابریشم: بازار میلیون دریافت اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی در شرایط غیرعادی انتظار تصمیمات عادی نداشته باشید

علی قنبری گفت: اگر مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت در جهت تامین منافع مردم هست، بی‌تردید از اجرایی شدن برنامه ها حمایت خواهند کرد.

در شرایط غیرعادی انتظار تصمیمات عادی نداشته باشید

در شرایط غیرعادی انتظار تصمیمات عادی نداشته باشید

عبارات مهم : ایران

علی قنبری گفت: اگر مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت در جهت تامین منافع مردم هست، بی تردید از اجرایی شدن برنامه ها حمایت خواهند کرد.

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرآنلاین افزود:وضعیت اقتصادی کشور اوضاع مطلوبی نیست و طبیعی است در شرایط غیر عادی نمی توان انتظار اتخاذ تصمیمات عادی داشت.

وی با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر ابلاغ ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا از حمله ماشین گفت: امسال سال حمایت از کالای ایرانی هست، نه فقط امسال ، که در سالیان گذشته و سالیان آینده مورد نیاز است بر توان تولید داخلی تکیه کنیم و مانع از هدر روی ارز کشور شویم .

در شرایط غیرعادی انتظار تصمیمات عادی نداشته باشید

معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حالا ولی اوضاع به گونه ای است که اقتصاد کشور عزیزمان ایران دستخوش تلاطمات جدی است و بخشی از این بحران ناشی از اوضاع نامناسب داخلی و بخشی ناشی از تهدیدها و تحریم های خارجی است .

قنبری با اشاره به اینکه اوضاع اقتصادی کشور به نحوی است که باید زیاد بر تولید داخل تکیه کنیم ، گفت: در این شرایط بیش از وقت های عادی نیاز داریم که ار خروج ارز پیشگیری کنیم تا مضیقه ارزی به درستی مدیریت شود.

علی قنبری گفت: اگر مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت در جهت تامین منافع مردم هست، بی‌تردید از اجرایی شدن برنامه ها حمایت خواهند کرد.

او در پاسخ به این سئوال که اوضاع مذکور تا کجا ادامه خواهد یافت و چه تاثیری بر کیفیت و شرایط رقابتی تولیدات ایرانی به جا می گذارد؟ گفت: در شرایط منطقی، این تصمیم می تواند وقت بازسازی و بازارسازی را پیش روی بخش تولید قرار دهد، به هر تقدیر بازار بزرگ 80 میلیون نفری داخلی در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد، دوام این اوضاع ولی به عملکرد بخش تولید باز می گردد، اینکه بتوانند کیفیت و قیمت قابل رقابتی را به مشتری ارائه دهند یا خیر .

وی به بخش تولید کشور عزیزمان ایران توصیه کرد وقت کنونی را با زیاده خواهی در بازار از دست ندهد و برخورداری از بازار بزرگ کشور عزیزمان ایران را وقت مغتنمی جهت اوج بردن سطح کیفیت و تولید خود بدانند.

قنبری در توضیح این مطلب افزود: بی تردید هنگامی که نتوانند قیمت و کیفیت قابل قبولی را به مشتری ارائه دهند، به محض ایجاد شرایط جهت مشتری، نمونه خارجی جایگزین کالای داخلی می شود و این امر خود تهدیدی جدی جهت اقتصاد مولد محسوب می شود .

در شرایط غیرعادی انتظار تصمیمات عادی نداشته باشید

مسئولان با مردم صحبت کنند

او در جواب این پرسش که اتفاقاتی از این دست تا چه میزان زمینه را جهت التهابات در بازارها ایجاد می کند؟ گفت: هنگامی که دولت مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا را ابلاغ می کند، طبیعی است که در کوتاه مدت بازار به این تصمیم تصویر العمل نشان داده و به سرعت قیمت اقلام مذکور در کنار اقلامی که احتمال اتخاذ این تصمیم برایشان می رود، زیاد کردن می یابد ولی توصیه ای که نباید از نظر دور داشت میزان حمایت مردمی از چنین تصمیماتی است.

علی قنبری گفت: اگر مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت در جهت تامین منافع مردم هست، بی‌تردید از اجرایی شدن برنامه ها حمایت خواهند کرد.

او گفت: دولت مورد نیاز است تقاضا جهت ارز را به طور براق کم کردن دهد، این اقدام نیز با کم کردن حجم واردات رسمی و کنترل مبادی غیر رسمی میسر هست. به هر روی در شرایط غیرعادی، انتظاری جهت تصمیم گیری عادی نیست از این رو مورد نیاز است دولت با هدفگذاری دقیق کارها مورد نیاز جهت زیاد کردن سرمایه اجتماعی را انجام دهد .

وی شرایط پیش روی کشور را خاص دانست و گفت: اگر سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد اطمینان در مردم زیاد کردن یابد، خود به خود بار روانی ای که این روزها بازارها را تحت فشار قرار داده کم کردن می یابد .

در شرایط غیرعادی انتظار تصمیمات عادی نداشته باشید

به گفته وی مسئولان باید با صداقت با مردم سخن بگویند و شرایطی موجود کشور را تشریح کنند، اگر مردم صداقت را تشخیص دهند به همراهان دولت تبدبل می شوند ولی اتخاذ سیاست صبر و سکوت اتفاق نامناسبی است.

وی بخش مهمی از رشد قیمت ها را در شرایط کنونی ناشی از فشار روانی و انتظارات شکل گرفته تورمی دانست و گفت: کشور عزیزمان ایران باید از طریق تعامل مثبت با اروپا از یک سو و اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی دیگر چشم انداز آینده را مثبت نماید.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog