ابریشم بازار میلیون دریافت اخبار اقتصادی و بازرگانی

ابریشم: بازار میلیون دریافت اخبار اقتصادی و بازرگانی

حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی که ماموران ناجا را به شهادت رساند، سحرگاه دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ اجرا شد. 

محمد ثلاث اعدام شد

محمد ثلاث اعدام شد

عبارات مهم : ایران

حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی که ماموران ناجا را به شهادت رساند، سحرگاه دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ اجرا شد.

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام این خبر نوشت:

ثلاث باباجانی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ و در پی تجمع غیرقانونی آشوب گران در گلستان هفتم از خیابان پاسداران، با راندن اتوبوس به سمت مامورین ناجا، آنان را نشانه تهاجم عمدی خود قرار داده که منتهی به شهادت سه نفر از ماموران به اسامی گروهبان یکم رضا امامی، گروهبان یکم محمدعلی بایرامی و سرباز وظیفه رضا مرادی شده است بود.

محمد ثلاث اعدام شد

نامبرده در جریان تحقیقات، ضمن اقرار به عمدی بودن اقدام خود از جمله راندن و هدایت اتوبوس به سمت ماموران ناجا، علت را خشم و خشم اعلام کرده هست. با انجام تحقیقات در دادسرای خاص جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران و صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه ی نهم دادگاه کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران ارجاع و متهم به همراه وکیل تعیینی خود در جلسه دادگاه حضور یافت.

دادگاه طی دادنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ متهم را بابت سه فقره قتل عمدی به سه بار قصاص نفس محکوم نمود و فرجام خواهی محکوم علیه طی دادنامه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳ صادره از شعبه ی ۳۹ دیوان عالی کشور مردود آشنا شد.

حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی که ماموران ناجا را به شهادت رساند، سحرگاه دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ اجرا شد. 

متعاقباً با وصول پرونده به دادسرا و با عنایت به تقاضای اولیای دم هر سه شهید، مراحل استیذان از رییس قوه قضاییه جهت اجرای قصاص نفس طی شد و حکم قصاص سحرگاه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ اجرا شد.

ش

واژه های کلیدی: ایران | اتوبوس | دادگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog